Priebeh tvorby stránky

  • Dodanie materiálu, ktorý chce mať zákazník v prezentácii, najlepšie v elektronickej forme - písomný a obrazový material o firme, jej produktoch, predmete činnosti, logo firmy, kontakty, katalógy …
  • Vytvorenie grafického návrhu a jeho umiestnenie na dočasnú internetovú adresu
  • Konzultácia návrhu so zákazníkom
  • Podpísanie zmluvy o dielo
  • Samotná tvorba internetovej prezentácie - zadávateľ môže aktívne zasahovať svojimi pripomienkami do vzhľadu a obsahu stránky
  • Odovzdanie vyhotovenej prezentácie na CD alebo umiestnenie na server
  • Platba za vytvorenú prezentáciu

Cenník služieb

Grafický návrh stránky a nakódovanie návrhu do šablóny
pri dodaní spracovávaných materiálov v elektronickej forme
od 200,00 €
Tvorba každej ďalšej statickej www stránky s identickým grafickým spracovaním od 10,00 €
Dynamické stránky (PHP a MySQL) - stránky, ktorých obsah sa spravuje cez redakčný systém Dohodou
Drobné textové zmeny (e-mail, adresa, ...) Zadarmo
Cenník je platný od 1.1.2019
Nie som plátca DPH
Uvedené ceny sú orientačné, na základe vašich požiadaviek vám vypracujem cenovú ponuku.
Cena za vytvorenie internetovej prezentácie sa stanovuje individuálne pre každú zákazku v závislosti na náročnosti prevedenia a na množstve spracovaných údajov.
Copyright © 2008 - 2019 ACweb. All rights reserved.   |   Kontakt